Бидний тухай

Бизнесийн ёс зүйн зарчим текст

“Оюу толгой” компанийн бизнесийн ёс зүйтэй байх зарчим нь бидний ажлын үндэс суурь юм. энэхүү зарчмууд нь бидний ажлын арга барил баримт бичигт суурилсан байдаг.