Баяжуулах үйлдвэрийг их засварын үйлчилгээний ажиллах хүчээр хангах