Баяжмалын хаягдлын талаархи мэдээлэл

Баяжмалын хаягдлын талаархи мэдээлэл

Энэ мэдээлэлд Оюу Толгойн баяжмалын хаягдал буюу олборлосон ашигт малтмалыг боловсруулсны дараа үлдэж байгаа хаягдлын тухай, мөн бусад хог хаягдал, түүнчлэн хуулах чулуулаг - олборлолтоор зайлуулсан боловч боловсруулалтад орохгүй хаягдал зэрэг асуудлаар энэхүү баримтат хуудсыг бэлтгэн боловсруулав.