EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Багаж ханган нийлүүлэх тухай

Тендерийн дугаар: OPTBT324
Нээх огноо: 2015-10-22
Хаах огноо: 2015-11-06
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

Оюу толгой ХХК (Компани) нь туршлага бүхий ханган нийлүүлэгчдийг Багаж ханган нийлүүлэхтэй холбоотой тендерт үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас (Annexure RFQ) харна уу.

Компани нь боломжит ханган нийлүүлэгчдээс зөвхөн үнийн санал хүлээн авахыг хүсч байгаа байгаа ба энэ нь ханган нийлүүлэгч болон ханган нийлүүлэгчдээс энэхүү бараа материалыг худалдан авахаар өгч байгаа баталгаа буюу амлалт биш болохыг мэдэгдэж байна. Компани нь үнийн санал бэлтгэх болон Компанид ирүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа зардлыг хариуцахгүй болно.

Оролцох хүсэлтэй компаниуд үнийн саналаа 2015 оны 11 сарын 06-ны өдрийн 14.00 цагаас өмнө (Улаанбаатарын цагаар) Компанийн RFxBox@ot.mn цахим шуудангийн хаягаар Хавсралтад (Annexure RFQ) заасан загварын дагуу бэлдэж ирүүлнэ үү. Эсвэл эх материалыг доорх хаягаар авчирч өгнө үү.

“Оюу толгой” ХХК

Хангамжийн хэлтэс

Моннис Цамхаг, 5-р давхар

Чингисийн Өргөн Чөлөө-15, Сүхбаатар дүүрэг

Улаанбаатар 14240, Монгол Улс

“Оюу толгой” компани зөвхөн дараагийн шатны шалгаруулалтанд тэнцсэн ханган нийлүүлэгчтэй холбогдох болно.

Сонирхогч талууд “Оюу толгой” компанийн Ханган нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд өмнө нь бүртгүүлж байгаагүй бол http://ot.mn/mn/procurement/how-to-become-a-suppli... холбоосоор орж бүртгүүлэх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

Хангамжийн хэлтэс

Оюу толгой ХХК


.