Худалдан авалт

Аюулгүй жолоодлогын сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай