Ажлын хувцасны даавуун материал ханган нийлүүлэх тухай