Дотоод ажлын зар

Ажлын зар

Та нээлттэй зарласан ажлын байранд өргөдөл гаргах бол манай Хүний нөөцийн бодлоготой танилцана уу.

Дэлхийн шилдэг оюу толгойн гүний уурхайн үйлдвэрлэлийн гол түвшнүүдийн барилгын болон олборлолтын ажлуудыг гүйцэтгэх хүний нөөцийн бүрдүүлэлт эхэлж байна

Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох учир тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу.

Энэхүү ажлын байрны зар нь “Оюу толгой” ХХК-ийн ажилтнууд болон гэрээт компаний ажилтнуудад зориулсан болохыг анхаарна уу.

Ажилтан энэхүү ажлын байранд өргөдөл гаргаж буйгаа хэлтсийн менежертээ мэдэгдэх ёстой.