Хууль

Зөвшөөрөл хариуцсан зөвлөх

“Оюу Толгой”-н ажиллах хүчний 97-оос илүү хувь нь монгол ажилтнууд бөгөөд компанийн стратегийн гол чиглэл нь ажиллагсдынхаа чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэхэд оршдог билээ. Бид өндөр чадвартай боловсон хүчнийг өөрсдөдөө татахыг зорьдог. Ингэснээр бид хамтдаа Монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах, ...
Хуульч + archive

Хуульч

Дадлагажигч оюутан + archive

Дадлагажигч оюутан

Хуульч + archive

Хуульч

Хуульч

Оюу Толгойн ажиллах хүчний 97-оос илүү хувь нь монгол ажилтнууд бөгөөд компанийн стратегийн гол чиглэл нь ажилтнуудынхаа чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэхэд оршдог билээ. Бид өндөр чадвартай боловсон хүчнийг өөрсдөдөө татахыг зорьдог. Ингэснээр бид хамтдаа Монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах, ...
гэрээт Хуульч + archive

гэрээт Хуульч

Дадлагажигч оюутан  + archive

Дадлагажигч оюутан

Хуульч + archive

Хуульч

өмнөх
1 2