Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ

Дадлагажигч оюутан (6) Дадлагажигч оюутан (6)
Дадлагажигч оюутан /2/ Дадлагажигч оюутан /2/
Үл эвдэх сорилийн техникч Үл эвдэх сорилийн техникч
Механикч Механикч
Гагнуурын багийн ахлагч Гагнуурын багийн ахлагч
Барилгын ахлах мэргэжилтэн (1) Барилгын ахлах мэргэжилтэн (1)
(1) Ложистикийн  мэргэжилтэн (1) Ложистикийн мэргэжилтэн
« өмнөх
1 2