Гүний уурхай– Олборлолт тээвэрлэлт түвшний барилга

Төслийн хяналтын ахлагч

“Оюу толгой”-н ажиллах хүчний 97-с илүү хувь нь монгол ажилтнууд бөгөөд компанийн стратегийн гол чиглэл нь ажиллагсдынхаа чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэхэд оршдог билээ. Бид өндөр чадвартай боловсон хүчнийг өөрсдөдөө татахыг зорьдог. Ингэснээр бид хамтдаа Монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах, ...
Цахилгааны инженер + archive

Цахилгааны инженер

Уурхайн дэд бүтцийн ахлах инженер

Оюу толгойн ажиллах хүчний 97-аас дээш хувь нь монгол ажилтнууд бөгөөд компанийн стратегийн гол чиглэл нь ажиллагсдынхаа ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэхэд оршдог билээ. Бид өндөр ур чадвартай боловсон хүчин авахыг зорьдог. Ингэснээр бид хамтдаа Монгол улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр ...
Хуваарь гаргагч + archive

Хуваарь гаргагч

Дэд бүтцийн инженер + archive

Дэд бүтцийн инженер

өмнөх
1 2 3 4