Гүний уурхайн төсөл

Төслийн инженер Төслийн инженер
Маркшейдер техникч /4/ Маркшейдер техникч /4/
Уул уурхайн инженер Уул уурхайн инженер
Төслийн инженер  (1) Төслийн инженер (1)
Геотехникийн Tехникч /2/ Геотехникийн Tехникч /2/
Өгөгдөл, Системийн Шинжээч Өгөгдөл, Системийн Шинжээч
Дадлагажигч оюутан (1) Дадлагажигч оюутан (1)