Гүний уурхайн төсөл

Уул уурхайн инженер /2/ Уул уурхайн инженер /2/
Өгөгдөл, системийн шинжээч /1/ Өгөгдөл, системийн шинжээч /1/
Процесс сайжруулалтын шинжээч Процесс сайжруулалтын шинжээч
 Уул уурхайн инженер  /1/ Уул уурхайн инженер /1/
Төлөвлөлтийн шинжээч /1/ Төлөвлөлтийн шинжээч /1/
Уурхайн дэд бүтцийн инженер Уурхайн дэд бүтцийн инженер
Геологийн техникч Геологийн техникч
« өмнөх
1 2 3 4 ... 8 9 10 11