Гүний уурхайн төсөл

Өгөгдөл системийн шинжээч Өгөгдөл системийн шинжээч
Уул уурхайн зургийн техникч Уул уурхайн зургийн техникч
Өгөгдөл, системийн шинжээч /1/ Өгөгдөл, системийн шинжээч /1/
Геотехникийн техникч /2/ Геотехникийн техникч /2/
Уулын ахлах инженер /1/ Уулын ахлах инженер /1/
Уул уурхайн инженер /2/ Уул уурхайн инженер /2/
Процесс сайжруулалтын шинжээч Процесс сайжруулалтын шинжээч
« өмнөх
1 2 3 4 ... 9 10 11 12