"Оюу толгой" ХХК нь Урт хугацааны стратеги зорилтынхоо хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд оролцоо, хүртээмжтэй байдлыг дэмжих, жендэрийн тэнцвэртэй байдлыг хангах зорилгоор ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын явцад орон нутгийн иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон эмэгтэй хүмүүст холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу давуу байдал олгохыг эрмэлзэнэ.

Хэлтэс Албан тушаал Орон тоо Төлөв Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Шинэ төгсөгч ШИНЭ ТӨГСӨГЧИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАР 29
2024-05-02 2024-06-05 17:30
Гүний уурхайн төсөл Механикийн ахлах инженер 1
2024-05-17 2024-05-31 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Хүнд машин механизмын механикийн ажлын байрны сургалтын сургагч 1
2024-05-17 2024-05-30 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Ажлын байран дахь цахилгаан, нарийн хэмжүүрийн сургагч 1
2024-05-16 2024-05-30 17:30
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал болон орон нутгийн хэлтэс Дадлагажигч оюутан(Байгаль орчин) 1
2024-05-17 2024-05-29 17:30
Үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан (Кемп үйлчилгээ) 2
2024-05-17 2024-05-29 17:30
Үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан(Geology) 1
2024-05-17 2024-05-28 17:29
Үйл ажиллагаа Хөдөлгөөнт хүнд машин механизмын оператор 4
2024-05-16 2024-05-27 17:30
Үйл ажиллагаа Цахим бүтээгдэхүүний шинжээч 1
2024-05-17 2024-05-24 17:30
Хөрөнгө материалын менежмент Богино хугацааны төлөвлөгч 1
2024-05-13 2024-05-24 17:30
Үйл ажиллагаа Ил уурхайн геологийн ахлах мэргэжилтэн 1
2024-05-13 2024-05-24 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Ажлын байран дах суурин тоног төхөөрөмжийн механикийн сургагч 1
2024-05-10 2024-05-24 17:30
Гүний уурхайн төсөл Өгөгдөл боловсруулалтын техникч 1
2024-05-10 2024-05-24 17:30
Гүний уурхайн Тактикийн үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан (Гүний уурхайн хяналтын өрөө) 2
2024-05-09 2024-05-23 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Гадаргын тоног төхөөрөмжийн сургагч 1
2024-05-09 2024-05-22 17:30
Үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан (Далан болон гидрогеологи) 1
2024-05-07 2024-05-21 17:30
Үйл ажиллагаа Өгөгдлийн инженер 1
2024-05-07 2024-05-21 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Дулааны төв станцын инженерчлэл хариуцсан мэргэжилтэн 1
2024-05-07 2024-05-21 17:30
Ил уурхайн үйл ажиллагаа - Баяжуулаx үйлдвэрийн үйл ажиллаагаа Дадлагажигч оюутан(Баяжуулалтын) 4
2024-05-07 2024-05-21 17:30
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал болон орон нутгийн хэлтэс ЭМААБО-ны явцын сайжруулалтын зөвлөх 1
2024-05-06 2024-05-20 17:30
Гүний уурхай Богино хугацааны төлөвлөлтийн инженер 1
2024-05-06 2024-05-20 17:30
Хууль Хуульч 1
2024-05-01 2024-05-17 17:30
Гүний уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэлтэс Их засварын зөвлөх 2
2024-05-02 2024-05-16 17:30
Үйл ажиллагаа Цахим бүтээгдэхүүний шинжээч 1
2024-05-02 2024-05-16 17:30
Гүний уурхайн технологи Харилцаа холбооны инженер 1
2024-05-02 2024-05-16 17:30
Гүний уурхай Цахилгааны угсралт суурилуулалтын цахилгаанчин 1
2024-05-02 2024-05-16 17:30
Үйл ажиллагаа Үйлдвэрлэлийн мэдээллийн системийн ахлах инженер 1
2024-04-23 2024-05-15 17:30
Орон нутгийн хэлтэс Дадлагажигч оюутан 2
2024-04-04 2024-05-15 17:30
Үйл ажиллагаа Уурхайн ахлах ажилтан 1
2024-05-02 2024-05-13 17:30
Үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан 1
2024-04-29 2024-05-13 17:30
Гүний уурхайн технологи Сүлжээний инженер 1
2024-04-29 2024-05-13 17:30
Үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан 1
2024-04-29 2024-05-13 17:30
Үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан 1
2024-04-29 2024-05-13 17:30
Үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан 1
2024-04-26 2024-05-10 17:30
Мэдээлэл технологийн хэлтэс Ахлах програм хангамжийн инженер 1
2024-04-25 2024-05-10 17:30
Санхүү Эрчим хүчний хөгжлийн менежер 1
2024-04-25 2024-05-10 17:30
Санхүү Эрчим хүчний бизнесийн шинжээч 1
2024-04-25 2024-05-10 17:30
Гүний уурхай Үйл ажиллагааны Ахлах Мэргэжилтэн 1
2024-01-15 2024-05-10 17:30
Гүний уурхайн Тактикийн үйл ажиллагаа Уурхайн ахлах хянан зохицуулагч 1
2024-04-25 2024-05-09 17:30
Гүний уурхайн суурин тоног төхөөрөмжийн засвар Бутлуурын үйл ажиллагааны багийн ахлагч 1
2024-04-23 2024-05-07 17:30
Гүний уурхайн суурин тоног төхөөрөмжийн засвар Бутлуурын оператор 1
2024-04-23 2024-05-07 17:30
Хөрөнгө материалын менежмент Материал менежментийн зөвлөх 1
2024-04-23 2024-05-07 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Дадлагажигч оюутан 1
2024-04-22 2024-05-06 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Кран оосорлогч, барилгын шат угсрагч 1
2024-04-18 2024-05-02 17:30
Үйл ажиллагаа Техникийн дэмжлэг үзүүлэх ажилтан 1
2024-04-18 2024-05-02 17:29
Үйл ажиллагаа Геотехникийн ахлах мэргэжилтэн 1
2024-04-17 2024-05-01 17:30
Гүний уурхайн суурин тоног төхөөрөмжийн засвар Тоног төхөөрөмжийн хяналтын техникч 1
2024-04-17 2024-05-01 17:30
Гүний уурхайн технологи Хөдөлгөөнт технологийн техникч 1
2024-04-17 2024-05-01 17:30
Үйл ажиллагаа Тайлангийн шинжээч 2
2024-04-16 2024-04-30 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Импортийн ачаа тээвэрлэлт болон тээвэрлэлтийн бэлэн байдал хариуцсан ажилтан 2
2024-04-19 2024-04-29 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Ажлын байран дах механикийн сургагч 1
2024-04-15 2024-04-29 17:30
Үйл ажиллагаа Коуч 1
2024-04-15 2024-04-29 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Хог хаягдлын удирдлагын төвийн мэргэжилтэн 1
2024-04-09 2024-04-23 17:30
Гүний уурхайн Тактикийн үйл ажиллагаа Засвар үйлчилгээний хянагч 1
2024-04-09 2024-04-23 17:30
Үйл ажиллагаа Үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн ахлах мэргэжилтэн 1
2024-04-09 2024-04-23 17:30
Гүний уурхай Геологийн үйлчилгээний техникч 3
2024-04-09 2024-04-22 17:30
Хөрөнгө материалын менежмент Бичиг баримтын хянагч 1
2024-04-08 2024-04-19 17:30
Гүний уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэлтэс Засвар үйлчилгээний мэргэжилтэн 1
2024-04-05 2024-04-19 17:30
Мэдээлэл технологийн хэлтэс Өгөгдлийн шинжээч 2
2024-04-05 2024-04-19 17:30
Гүний уурхай Уурхайн инженер /зураг дизайн/ 1
2024-04-05 2024-04-19 17:30
Гүний уурхай– Олборлолт тээвэрлэлт түвшний барилга Төслийн хяналтын ахлагч 1
2024-04-05 2024-04-19 17:30
Гүний уурхайн технологи Дадлагажигч оюутан 1
2024-03-26 2024-04-19 17:30
Үйл ажиллагаа Тогтолцоо загварчлалын мэргэжилтэн 1
2024-04-03 2024-04-18 17:30
Үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан 1
2024-03-28 2024-04-11 17:30
Мэдээлэл технологийн хэлтэс Явцын сайжруулалтын мэргэжилтэн 1
2024-03-28 2024-04-11 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Дадлагажигч оюутан 1
2024-03-28 2024-04-10 17:30
Үйл ажиллагаа Ахлагч геотехникийн инженер 1
2024-03-27 2024-04-10 17:30
Механик засварын хэлтэс Хуваарь гаргагч 1
2024-03-27 2024-04-10 17:30
Хөрөнгө материалын менежмент Богино хугацааны засвар үйлчилгээний төлөвлөгч 1
2024-03-25 2024-04-04 17:30
Ил уурхайн үйл ажиллагаа – Баяжуулах үйлдвэрийн засвар Цахилгаан, нарийн хэмжүүр автоматжуулалтын ахлах инженер 1
2024-03-21 2024-04-04 17:30
Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс Дадлагажигч оюутан 1
2024-03-27 2024-04-03 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Нарийн хэмжүүр, автоматжуулалтын техникч 1
2024-03-19 2024-04-02 17:30
Гүний уурхай Өрөмдлөгийн мэргэжилтэн 1
2024-03-20 2024-03-29 17:30
Үйл ажиллагаа Нам хүчдэлийн цахилгаанчин 1
2024-03-15 2024-03-29 17:30
Гүний уурхай Бичиглэлийн ахлах геологич 1
2024-03-1 2024-03-28 17:30
Гүний уурхай Бичиглэлийн геологич 1
2024-03-15 2024-03-28 17:30
Гүний уурхайн технологи Харилцаа холбоо, дэд бүтцийн багийн ахлагч 1
2024-03-13 2024-03-27 17:30
Гүний Уурхайн Босоо амны үйл ажиллагаа, ложистик Тавцангийн оператор 1
2024-03-13 2024-03-27 17:30
Механик засварын хэлтэс Засвар үйлчилгээний мэргэжилтэн / Агааржуулалт / 1
2024-03-12 2024-03-26 17:30
өмнөх
1 2 3

Имэйл хаягаа бүртгүүлэх

Шинэ ажлын байрны мэдээллийг цахим шуудангаараа хүлээн авч байхыг хүсвэл доорх формонд бүртгүүлнэ үү!