"Оюу толгой" ХХК нь Урт хугацааны стратеги зорилтынхоо хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд оролцоо, хүртээмжтэй байдлыг дэмжих, жендэрийн тэнцвэртэй байдлыг хангах зорилгоор ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын явцад орон нутгийн иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон эмэгтэй хүмүүст холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу давуу байдал олгохыг эрмэлзэнэ.

Хэлтэс Албан тушаал Орон тоо Төлөв Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Гүний уурхай Геофизикч 2
2024-02-27 2024-03-11 17:30
Гүний уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэлтэс Ачилт, Зөөвөрлөлтийн Засвар үйлчилгээний Ахлах ажилтан 1
2024-02-26 2024-03-11 17:30
Гүний уурхай Геологийн Өгөгдөл, Системийн мэргэжилтэн 1
2024-02-22 2024-03-07 17:30
Гүний уурхайн төсөл Геотехникийн инженер - Дизайн 1
2024-02-20 2024-03-05 17:30
Гүний уурхай Уурхайн Эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан Ерөнхий зөвлөх 1
2024-02-20 2024-03-04 17:30
Гүний Уурхайн Босоо амны үйл ажиллагаа, ложистик Бетон зуурмагийн гулгуур хоолойн оператор 1
2024-02-22 2024-02-29 17:30
Үйл ажиллагаа Өгөгдлийн менежментийн ажилтан 1
2024-02-08 2024-02-29 17:30
Гүний уурхайн үйлдвэрлэл Ачигч тэрэгний оператор 12
2024-02-05 2024-02-29 17:30
Хууль Дадлагажигч оюутан Хууль 2
2024-02-20 2024-02-27 17:30
Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс Дадлагажигч оюутан 1
2024-02-14 2024-02-23 17:30
Гүний уурхай Богино хугацааны төлөвлөлтийн ахлах инженер 1
2024-02-13 2024-02-23 17:30
Гүний уурхай Цахилгаан нарийн хэмжүүрийн техникч 8
2024-02-07 2024-02-21 17:30
Гүний уурхай Цахилгаан нарийн хэмжүүрийн засварын ахлах ажилтан 4
2024-02-07 2024-02-21 17:30
Үйл ажиллагаа Засварчин 1
2024-02-06 2024-02-20 17:30
Хууль Дадлагажигч оюутан 2
2024-02-07 2024-02-19 17:30
Үйл ажиллагаа Аюулгүй ажиллагааны технологийн техникч 1
2024-02-05 2024-02-19 17:30
Үйл ажиллагаа Геологийн хайгуулын мэргэжилтэн 2
2024-02-05 2024-02-16 17:30
Үйл ажиллагаа Геотехникийн техникч 1
2024-01-31 2024-02-14 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Засварын Инженер 1
2024-01-25 2024-02-14 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Засвар үйлчилгээний мэргэжилтэн 1
2024-01-25 2024-02-14 17:30
Гүний Уурхайн Босоо амны үйл ажиллагаа, ложистик Өргүүрийн Оператор 1
2024-01-30 2024-02-13 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Уурхайн хотхоны ажилчдын амралт чөлөөт цагийн зөвлөх 1
2024-01-30 2024-02-13 17:30
Үйл ажиллагаа Механикийн шинэ төгсөгч инженер 1
2024-01-30 2024-02-13 17:30
Гүний уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэлтэс Засвар үйлчилгээний төлөвлөгч 1
2024-02-02 2024-02-12 17:30
Санхүү Дадлагажигч оюутан 2
2024-01-29 2024-02-09 17:30
Гүний уурхайн үйлдвэрлэл Үйлдвэрлэлийн бэлэн байдлын инженер 1
2024-01-26 2024-02-09 17:30
Үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан 4
2024-01-24 2024-02-07 17:30
Гүний уурхай Гүний уурхайн геологич 1
2024-01-24 2024-02-07 17:30
Гүний уурхай Өгөгдлийн системийн инженер 1
2024-01-17 2024-02-07 17:30
Үйл ажиллагаа Төслийн үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1
2024-01-24 2024-02-05 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Дадлагажигч оюутан 2
2024-01-23 2024-02-05 17:30
Гүний уурхай– Олборлолт тээвэрлэлт түвшний барилга Хийц, Механик, Шугам хоолойн ахлах мэргэжилтэн 1
2024-01-22 2024-02-05 17:30
Гүний уурхай Ашиглалтад оруулах инженер 3
2024-01-31 2024-02-02 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Засвар үйлчилгээний мэргэжилтэн 1
2024-01-19 2024-02-02 17:30
Үйл ажиллагаа Цахилгааны ахлах зөвлөх 1
2024-01-17 2024-02-02 17:30
Гүний уурхайн технологи Харилцаа холбоо, дэд бүтцийн техникч 4
2024-01-16 2024-02-02 17:30
Гүний уурхайн технологи Харилцаа холбооны инженер 2
2024-01-16 2024-02-02 17:30
Ил уурхайн үйл ажиллагаа – Баяжуулах үйлдвэрийн засвар Механикийн Ахлах Инженер 1
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхай Үйлдвэрлэлийн Чанар хяналтын инженер 1
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхай Чанар хяналтын инженер 2
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхай Үйл ажиллагааны Ахлах Мэргэжилтэн 1
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Цахилгааны дадлагажигч 4
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Кран өргөлт, барилгын шат угсралтын супервайзор 2
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхай Сэлбэгийн зохицуулагч 1
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхай Их засварын зохицуулагч 1
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэлтэс Дугуйн Засварчин 4
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхай Урт Хугацааны Засвар үйлчилгээний ахлах төлөвлөгч 1
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхай Засвар үйлчилгээний ахлах төлөвлөгч 1
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхай Хөрөнгийн нөхцөл байлдлын хяналтын техникч 2
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхай Хөрөнгийн нөхцөл байдлын хяналтын инженер 1
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэлтэс Авто цахилгааны зөвлөх 4
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэлтэс Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний ахлах ажилтан 2
2024-01-15 2024-02-02 17:30
Гүний уурхай Өрөмдлөг, тэсэлгээний инженер 1
2024-01-17 2024-01-31 17:30
Гүний уурхай Гүний уурхайн Механикийн ахлах мэргэжилтэн 1
2024-01-15 2024-01-29 17:30
Гүний уурхай Найдвартай ажиллагааны инженер 1
2024-01-15 2024-01-29 17:30
Үйл ажиллагаа Геотехникийн техникч 1
2024-01-15 2024-01-29 17:30
Үйл ажиллагаа Хөрөнгийн систем хөгжүүлэлтийн шинжээч 1
2024-01-22 2024-01-29 17:30
Гүний уурхай Богино хугацааны төлөвлөлтийн ахлах инженер 1
2024-01-12 2024-01-26 17:30
Гүний Уурхайн Босоо амны үйл ажиллагаа, ложистик Тавцангийн багийн ахлах 1
2024-01-12 2024-01-26 17:30
Гүний уурхай Ерөнхий геологич 1
2024-01-12 2024-01-25 17:30
Гүний уурхай– Олборлолт тээвэрлэлт түвшний барилга Инженерийн Зургийн Техникч 1
2024-01-11 2024-01-25 17:30
Гүний уурхай Бизнес Сайжруулалтын Ерөнхий Зөвлөх 1
2024-01-04 2024-01-25 17:30
Гүний уурхай Өрөмдлөгийн мэргэжилтэн 1
2024-01-10 2024-01-23 17:30
Үйл ажиллагаа Өгөгдөл мэдээллийн тулгалт болон төлөвлөлтийн ажилтан 1
2024-01-04 2024-01-18 17:30
Үйл ажиллагаа Геотехникийн ахлах мэргэжилтэн 1
2024-01-03 2024-01-17 17:30
Гүний уурхай Тоног төхөөрөмжийн хяналтын ахлах ажилтан 1
2024-01-03 2024-01-17 17:30
Үйл ажиллагаа Хуваарь гаргагч 1
2024-01-02 2024-01-16 17:30
Үйл ажиллагаа Нэгдсэн төлөвлөгөөний зохицуулагч 2
2024-01-02 2024-01-16 17:30
Үйл ажиллагаа Хүлэмжийн хийг бууруулах стратегийн шинжээч 1
2024-01-02 2024-01-16 17:30
Үйл ажиллагаа Нэгдсэн төлөвлөгөөний инженер 2
2024-01-02 2024-01-16 17:30
Гүний уурхайн Тактикийн үйл ажиллагаа Удирдлагын тогтолцооны шинжээч 1
2024-01-02 2024-01-16 17:30
Гүний уурхай Уурхайн инженер 3
2024-01-03 2024-01-15 17:30
Гүний уурхай Үйлдвэрлэлийн ахлах инженер 1
2024-01-02 2024-01-12 17:30
Гүний уурхай Агааржуулалтын инженер 2
2023-12-22 2024-01-12 17:30
Үйл ажиллагаа Техникийн бичиг баримт боловсруулагч 1
2023-12-26 2024-01-09 17:30
өмнөх
1 2 3

Имэйл хаягаа бүртгүүлэх

Шинэ ажлын байрны мэдээллийг цахим шуудангаараа хүлээн авч байхыг хүсвэл доорх формонд бүртгүүлнэ үү!