"Оюу толгой" ХХК нь Урт хугацааны стратеги зорилтынхоо хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд оролцоо, хүртээмжтэй байдлыг дэмжих, жендэрийн тэнцвэртэй байдлыг хангах зорилгоор ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын явцад орон нутгийн иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон эмэгтэй хүмүүст холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу давуу байдал олгохыг эрмэлзэнэ.

Хэлтэс Албан тушаал Орон тоо Төлөв Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Үйл ажиллагаа Өгөгдлийн ухааны шинжээч 1
2023-11-30 2023-12-15 17:30
Гүний уурхай Ерөнхий геологич 1
2023-11-29 2023-12-13 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Үйл ажиллагааны сургалтын ахлах мэргэжилтэн 1
2023-11-28 2023-12-12 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Барилгын бүтцийн ахлах инженер 1
2023-11-27 2023-12-11 17:30
Үйл ажиллагаа Бизнесийн сайжруулалтын мэргэжилтэн 1
2023-11-28 2023-12-10 17:30
Гүний уурхайн төсөл Геотехникийн техникч 1
2023-11-24 2023-12-08 17:30
Гүний уурхай– Олборлолт тээвэрлэлт түвшний барилга Цахилгааны инженер 1
2023-11-24 2023-12-08 17:30
Мэдээлэл технологийн хэлтэс Үйл ажиллагааны инженер 2
2023-11-22 2023-12-05 17:30
Үйл ажиллагаа Автоматжуулалт Хяналтын системийн инженер 1
2023-11-20 2023-12-04 17:30
Ил уурхайн үйл ажиллагаа - Баяжуулаx үйлдвэрийн үйл ажиллаагаа Процессын Ахисан Түвшний Удирдлага Автоматжуулалтын Инженер 1
2023-11-20 2023-12-04 17:30
Үйл ажиллагаа Өрөм, тэсэлгээний Ахлах Ажилтан ажилтан 1
2023-11-17 2023-11-30 17:30
Үйл ажиллагаа (IP) Сүлжээний инженер 1
2023-11-16 2023-11-30 17:30
Гүний уурхай– Олборлолт тээвэрлэлт түвшний барилга Барилгын ахлах инженер 1
2023-11-16 2023-11-30 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Нам хүчдэлийн цахилгаанчин 1
2023-11-16 2023-11-30 17:30
Гүний уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэлтэс Тоног төхөөрөмжийн хяналтын ахлах ажилтан 1
2023-11-16 2023-11-30 17:30
Үйл ажиллагаа Төсөл, хөтөлбөр удирдлагын ерөнхий зөвлөх 1
2023-11-17 2023-11-29 17:30
Үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан 1
2023-11-13 2023-11-28 17:30
Гүний уурхай Эрх зүйн хэрэгжилтийн инженер 1
2023-11-13 2023-11-27 17:30
Гүний уурхайн үйлдвэрлэл Үйлдвэрлэлийн өрөмдлөгийн оператор 1
2023-11-13 2023-11-27 17:30
Гүний уурхайн үйлдвэрлэл Ачигч тэрэгний оператор 3
2023-11-13 2023-11-27 17:30
Үйл ажиллагаа Үйл ажиллагааны интеграци, гүйцэтгэлийн багт ажлын байрууд 6
2023-11-13 2023-11-27 17:30
Үйл ажиллагаа Дадлагажигч оюутан 1
2023-11-13 2023-11-24 17:30
Үйл ажиллагаа Процесс, Системийн Ахлах Мэргэжилтэн 1
2023-11-13 2023-11-23 17:30
Гүний уурхайн төсөл Цахилгаан, нарийн хэмжүүрийн мэргэжилтэн 1
2023-11-13 2023-11-23 17:30
Гүний уурхайн үйлдвэрлэл Зам засварын оператор 1
2023-11-09 2023-11-23 17:30
Үйл ажиллагаа Үйлдвэрийн металлургич 1
2023-11-08 2023-11-22 17:30
Гүний Уурхайн Босоо амны үйл ажиллагаа, ложистик Өргүүрийн Оператор 1
2023-11-07 2023-11-20 17:30
Үйл ажиллагаа Өгөгдлийн системийн инженер 1
2023-11-06 2023-11-20 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Дадлагажигч оюутан 1
2023-11-13 2023-11-17 17:30
Үйл ажиллагаа Хаягдлын Сангийн Ерөнхий Зөвлөх 1
2023-11-09 2023-11-16 17:30
Economic Development Specialist 1
2023-10-31 2023-11-10 17:30
Үйл ажиллагаа Ахлах Мэргэжилтэн - Хаягдлын сангийн төлөвлөлт болон барилгажилт 1
2023-10-24 2023-11-10 17:30
Санхүү Компанийн санхүүгийн ахлах зөвлөх 1
2023-10-19 2023-11-10 17:30
Гүний уурхай– Олборлолт тээвэрлэлт түвшний барилга Төслийн инженер 2
2023-10-24 2023-11-07 17:30
Гүний уурхай– Олборлолт тээвэрлэлт түвшний барилга Цахилгааны ахлах инженер 1
2023-10-24 2023-11-07 17:30
Гүний уурхай– Олборлолт тээвэрлэлт түвшний барилга Механикийн (Шугам хоолойн) Ахлах инженер 1
2023-10-24 2023-11-07 17:30
Гүний уурхай– Олборлолт тээвэрлэлт түвшний барилга Инженерчлэлийн ахлах мэргэжилтэн 1
2023-10-24 2023-11-07 17:30
Гүний уурхайн үйлдвэрлэл Резин татлагын зохицуулагч 1
2023-10-24 2023-11-07 17:30
Гүний уурхайн үйлдвэрлэл Гүний уурхайн дадлагажигч оператор 10
2023-10-23 2023-11-06 17:30
Ил уурхайн үйл ажиллагаа – Баяжуулах үйлдвэрийн засвар Төлөвлөгч 1
2023-10-23 2023-11-06 17:30
Орон нутгийн харилцааны Ахлах зөвлөх - Ханбогдын хөгжлийн хурдасгуур Оюу толгойн сан 1
2023-10-23 2023-11-03 17:30
Гүний уурхайн үйлдвэрлэл Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанымэргэжилтэн 1
2023-10-17 2023-10-31 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Үйл ажиллагааны мэргэжилтэн 1
2023-10-17 2023-10-31 17:30
Үйл ажиллагаа Гүний уурхай Харилцаа холбооны инженер 1
2023-10-17 2023-10-31 17:30
Гүний уурхайн төсөл Цахилгаан, нарийн хэмжүүрийн мэргэжилтэн 1
2023-10-17 2023-10-31 17:30
Үйл ажиллагаа Импортийн ачаа тээвэрлэлт, тээвэрлэлтийн бэлэн байдал хариуцсан ахлах ажилтан 1
2023-10-11 2023-10-30 17:30
Үйл ажиллагаа Стратеги нэгтгэлийн ажлын байрууд 3
2023-10-19 2023-10-30 17:30
Үйл ажиллагаа Ил уурхайн үйл ажиллагаа - Баяжуулаx үйлдвэрийн үйл ажиллаагаа Лабораторийн техникч 1
2023-10-16 2023-10-30 17:30
Гүний уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэлтэс Засвар үйлчилгээний төлөвлөгч 2
2023-10-16 2023-10-30 17:30
Гүний уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэлтэс Засвар үйлчилгээний хуваарь гаргагч 1
2023-10-16 2023-10-30 17:30
Үйл ажиллагаа Хөрөнгийн системийн хөгжүүлэлтийн шинжээч 1
2023-10-17 2023-10-29 17:30
Гүний уурхайн төсөл Цахилгаан, нарийн хэмжүүр засварын гадарагын техникч 3
2023-10-10 2023-10-24 17:30
Хөрөнгө материалын менежмент Краны шалгагч 1
2023-10-10 2023-10-24 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Усан хангамжийн үйл ажиллагааны Ахлах Мэргэжилтэн 1
2023-10-10 2023-10-23 17:30
Үйл ажиллагаа Цахилгааны засварын Инженер 1
2023-10-10 2023-10-23 17:30
Гүний уурхайн технологи Сүлжээний инженер (IP) 1
2023-10-09 2023-10-23 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Захиргааны ажилтан 1
2023-10-10 2023-10-20 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Хуваарь гаргагч 1
2023-10-09 2023-10-20 17:30
Үйл ажиллагаа Төслийн инженер 1
2023-10-10 2023-10-19 17:30
Орон нутгийн хэлтэс Эрх Зүй, Засаглалын Хэрэгжилтийн Ажилтан 1
2023-10-11 2023-10-18 17:30
Ил уурхайн үйл ажиллагаа - Баяжуулаx үйлдвэрийн үйл ажиллаагаа Үйл ажиллагааны хуваарь гаргагч 1
2023-10-10 2023-10-18 17:30
Хангамжийн хэлтэс Тайлан, сайжруулалт хариуцсан ажилтан 1
2023-10-09 2023-10-18 17:30
Хангамжийн хэлтэс Гэрээний менежментийн ажилтан 1
2023-10-03 2023-10-17 17:30
Шинэ төгсөгч Шинэ төгсөгч – Хөгжүүлэлт болон үйл ажиллагааны инженер !
2023-10-02 2023-10-16 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Төслийн мэргэжилтэн 1
2023-10-02 2023-10-12 17:30
Үйл ажиллагаа Бизнесийн бэлэн байдлын мэргэжилтэн 1
2023-09-29 2023-10-12 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Хүний нөөцийн мэдээллийн удирдлагын ажилтан 1
2023-09-27 2023-10-11 17:30
Үйл ажиллагаа Гүний уурхайн төсөл Цахилгаанчин 1
2023-09-26 2023-10-09 17:30
Хангамжийн хэлтэс Ханган нийлүүлэлтийн шинжээч 1
2023-09-28 2023-10-06 17:30
Гүний Уурхайн Босоо амны үйл ажиллагаа, ложистик Материал хариуцсан ажилтан 1
2023-09-21 2023-10-05 17:30
Гүний уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэлтэс Найдвартай ажиллагааны инженер 1
2023-09-15 2023-10-05 17:30
Уурхайн талбарын дэд бүтэц, үйлчилгээ Засварчин 2
2023-09-22 2023-10-04 17:30
Үйл ажиллагаа Техникийн дэмжлэг үзүүлэх Техникч 1
2023-09-20 2023-10-04 17:30
Гүний уурхайн Тактикийн үйл ажиллагаа Тактикийн Инженерчлэлийн Инженер 1
2023-09-19 2023-10-03 17:30
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын хэлтэс Ажлын байран дахь хоёрдогч бутлуурын сургагч 1
2023-09-18 2023-10-03 17:30
Үйл ажиллагаа Өрөм, тэсэлгээний инженер 1
2023-09-14 2023-09-28 17:30
Гүний уурхайн төсөл Бичиглэлийн геологич 1
2023-09-14 2023-09-28 17:30
Гүний уурхайн технологи Технологийн Ахлах Инженер 1
2023-09-13 2023-09-26 17:30
өмнөх
1 2 3

Имэйл хаягаа бүртгүүлэх

Шинэ ажлын байрны мэдээллийг цахим шуудангаараа хүлээн авч байхыг хүсвэл доорх формонд бүртгүүлнэ үү!