Нээлттэй ажлын байр

Дадлагажигч оюутан (6) Дадлагажигч оюутан (6)
Дадлагажигч оюутан (1) Дадлагажигч оюутан (1)
Дадлагажигч оюутан (1) Дадлагажигч оюутан (1)
 Дадлагажигч оюутан (2) Дадлагажигч оюутан (2)
Дадлагажигч оюутан (2) Дадлагажигч оюутан (2)
Уул уурхайн зургийн техникч Уул уурхайн зургийн техникч
Агааржуулалтын техникч (2) Агааржуулалтын техникч (2)