Нээлттэй ажлын байр

НЭУ-ын Зөвлөх /1/ НЭУ-ын Зөвлөх /1/
Админ/Орчуулагч /2/ Админ/Орчуулагч /2/
Аюулгүй ажиллагааны зөвлөх /3/ Аюулгүй ажиллагааны зөвлөх /3/
Дадлагажигч оюутан /3/ Дадлагажигч оюутан /3/
Зөвшөөрлийн зохицуулагч /2/ Зөвшөөрлийн зохицуулагч /2/
Дадлагажигч оюутан /2/ Дадлагажигч оюутан /2/