Нээлттэй ажлын байр

Дадлагажигч оюутан /1/ Дадлагажигч оюутан /1/
Дадлагын оюутан - 1 Дадлагын оюутан - 1
Дадлагажигч оюутан (8) Дадлагажигч оюутан (8)
Процесс сайжруулалтын шинжээч Процесс сайжруулалтын шинжээч
 Уул уурхайн инженер  /1/ Уул уурхайн инженер /1/
Төлөвлөлтийн шинжээч /1/ Төлөвлөлтийн шинжээч /1/