Нээлттэй ажлын байр

Үл эвдэх сорилийн техникч Үл эвдэх сорилийн техникч
Төслийн инженер Төслийн инженер
Механикч Механикч
Уурхайн дэд бүтцийн инженер Уурхайн дэд бүтцийн инженер
Өргүүрийн инженер Өргүүрийн инженер
Төлөвлөлтийн ахлах шинжээч Төлөвлөлтийн ахлах шинжээч