Ажлын байранд өргөдөл бичих загвар

Word хэлбэрээр татах
PDF хэлбэрээр татах

СV Template бөглөх заавар